Veterinární činnost

Zde vyplňte o jakou službu máte zájem, případně specifikujte zdravotní obtíže Vašeho zvířete.
Vyberte o jakou službu máte zájem
Specifikujte poranění
Popište zdravotní potíže, které nejsou výše vyjmenované