Náš team

Veterinární lékaři:

MVDr. Lucie Lehká

Studium:

V roce 2016 zakončila studium na Fakultě veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně složením státních rigorózních zkoušek z předmětů: Choroby přežvýkavců, Choroby koní, Infekční choroby a legislativa a Hygiena potravin. Součástí závěrečných státních zkoušek byla i obhajoba diplomové práce „Ježci v lidské péči jako potenciální zdroj zoonotických patogenů“, jejímž vypracováním se zabývala od roku 2013.

V letech 2006 – 2010 studovala Střední odbornou školu Veterinární v Hradci Králové, kam přešla z pražského Gymnázia Českolipská. Studium zakončila maturitou s vyznamenáním. Součástí studia bylo i množství odborných stáží v chovech velkých zvířat, ale i v ordinacích pro malá zvířata.

Pracovní zkušenosti:

8/2014 – 12/2015 částečný úvazek ve firmě MVDr. Jiří Mašek s.r.o. jako veterinární technik a asistent v chovech skotu a prasat.

3/2016 – 10/2016 praxe v chovech skotu pod vedením MVDr. Aleše Podhorského, Ph.D.

1/2014 – 10/2016 veterinární ordinace Exovet Brno, praxe v specializované veterinární ordinaci pro exotická a malá zvířata.

10/2015 – třítýdenní terénní praxe pod vedením MVDr. Jana Šterce, Ph.D.

2012 – 2014 výjezdy s certifikovaným podkovářem Františkem Lankašem.

Stáže:

9/2015 – třítýdenní stáž ve Velké Británii na pracovišti Philip Leverhulme Equine hospital, University of Liverpool.


10/2009 – 11/2009 stáž v Itálii ve smíšené praxi v rámci programu Leonardo da Vinci – získáno osvědčení Europass.

5/2009 – 6/2009 třítýdenní stáž ve Velké Británii ve smíšených praxích ICR Butt and partners a Riverside veterinary practice.


Absolvované kurzy a semináře:

Mezinárodní akademie skotu 2015 – Management reprodukce v praxi pro veterináře a chovatele.

Farmářské forum 2015 .

Vybraná onemocnění kopyt koní.

Ježek africký v ambulanci.

Kurz medicíny drobných savců.

Management v péči o rány – nové trendy.

Osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce přepravy zvířat.

Kurz inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u skotu, ovcí a koz.

Publikace: