Aktuality

Čipování psů

Rádi bychom Vás upozornili na „novou“ povinnost označit mikročipem Vašeho psího kamaráda. Tato povinnost vyplývá z novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. a vstupuje v účinnost 1. ledna 2020. Opatření se týká pouze psů na území České republiky.

Zákon č. 302/2017 Sb., část 1. článek I. bod 9. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 65 zní:

„(4) Očkování psa proti vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu65), s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.

Ve zkratce pro chovatele:

Od 1.1.2020 bude očkování Vašeho psa proti vzteklině neplatné, nebudete-li splňovat podmínku jeho označení: 1. mikročipem nebo 2. čitelným tetováním provedeným do 3.7.2011.

Pokud máte termín přeočkování proti vzteklině až v roce 2020 a dalších letech, je přesto nutné mikročip aplikovat ještě v roce 2019. Očkovací plán se čipováním nemění.

Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v den 1. očkování, tedy nejpozději v půl roce věku.

Označení mikročipem je povinností chovatele. Stejně tak zanesení čísla mikročipu do průkazu psa.

Důvody a přínosy čipování:

Díky čipování bude snadnější identifikace zvířete. V případě zaběhnutí nebo krádeže bude vyšší šance, že se se svým mazlíčkem brzy zase shledáte. Stejně bude možné, například při prodeji, zajistit nezaměnitelnost zvířete.

Existuje několik registrů čipovaných zvířat a chystá se centrální registr ČR, kam je možné číslo čipu Vašeho pejska zaznamenat.

Kdo čipování provádí?

Označení mikročipem může provést jakýkoliv veterinární lékař, který je oprávněn vykonávat léčebnou a preventivní činnost.

Mějte na paměti, že v současné době je čipování velmi žádaný úkon a mohou proto být krátkodobé výpadky dodávek mikročipů. Je lepší se tedy s Vaším veterinárním lékařem domluvit na výkonu dopředu.

Průběh čipování:

Aplikace čipu probíhá jako běžná injekční aplikace, například vakcíny. Čip o rozměrech několika milimetrů se aplikuje do podkoží v oblasti mezi lopatkami. Mikročipy jsou vyráběny ze zdravotně nezávadných a „inertních“ materiálů. Nemusíte se proto obávat reakce.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

1.10.2019 MVDr. Lehká

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *